Over ons

Unilever is een van 's werelds toonaangevende producenten van consumentengoederen. We maken en verkopen ongeveer 400 merken in meer dan 190 landen.

Duurzaam leven tot gemeengoed maken

Dagelijks gebruiken 2,5 miljard mensen onze producten om er goed uit gezien, zich goed te voelen en meer uit het leven te halen. Dat is ongeveer een derde van de wereldpopulatie die kiest voor bekende namen zoals Lipton, Knorr, Dove en Hellmann’s en iconische lokale merken zoals Bango in Indonesië en Suave in de VS. Sterker nog, dertien van de top 50 merken ter wereld zijn eigendom van Unilever.

Ons geografische bereik geeft ons een ongeëvenaarde wereldwijde aanwezigheid, inclusief een unieke positie in opkomende markten die 58% van onze omzet genereren.

Onze zakelijke activiteiten bestrijken een complexe, wereldwijde waardeketen. We werken met duizenden leveranciers en besteden ongeveer € 34 miljard aan goederen en diensten, waaronder ongeveer € 13 miljard aan ingrediënten en grondstoffen waar we producten van maken in onze 300+ fabrieken in 69 landen. Deze producten worden vervolgens gedistribueerd aan 25 miljoen retailers, van supermarkten tot kleine buurtsupers en via snelgroeiende kanalen zoals e-commerce en direct-to-customer. Daarnaast zijn we de tweede grootste adverteerder ter wereld, op basis van media-uitgaven.

190

Aantal landen waarin we werkzaam zijn

160k+

Aantal mensen dat we in dienst hebben

€ 1 miljard

Bedrag we elk jaar investeren in R&D

Dit soort grootschaligheid komt met verantwoordelijkheid

We leven in een wereld die steeds minder zekerheden biedt en die steeds sneller verandert. De temperaturen stijgen, er zijn vaker droogtes, voedsel wordt steeds schaarser, de kloof tussen rijk en arm neemt toe en miljarden mensen hebben nog steeds geen toegang tot basishygiëne en sanitaire voorzieningen.

Maar de maatschappij verandert. Er is een verschuiving naar bewustere en duurzamere consumptie waarbij individuen steeds meer persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor de impact van hun aankoopbeslissingen.

Daarom is ons doel simpel: duurzaam leven tot gemeengoed te maken.

Daarmee bedoelen we dat we helpen aan het creëren van een wereld waarin we allemaal goed kunnen leven binnen de natuurlijke grenzen van de planeet.

En samen met onze bredere gemeenschap - onze partners, leveranciers en burgers - boeken we vooruitgang.

Dit wordt ook vandaag nog gedreven door dezelfde pionierende geest waarmee Unilever in1890 begon; met een eenvoudig stuk zeep waardoor hygiëne normaal werd in het victoriaanse Engeland.

En terwijl ons bedrijf groeit, werken we actief aan:

Gezondheid en welzijn verbeteren

Meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

Milieu-impact verkleinen

Onze impact op het milieuhalveren

Levensstandaard verhogen

Deze uitdagende ambities liggen aan het hart van het Unilever Sustainable Living Plan. Het plan dat werd gelanceerd in 2010, bewijst dat verantwoordelijk zakendoen goed zakendoen is. Het stimuleert groei, creëert vertrouwen, reduceert kosten en vermindert risico's.

70%

van onze algehele groei in 2017 kwam van onze Sustainable Living-merken

In 44

landen zijn we de 'most desired employer'

490m+

van energiekosten zijn vermeden dankzij eco-efficiëntie sinds 2008

56%

van de landbouwgrondstoffen betrokken uit duurzame landbouw

Duurzaamheid stimuleert innovatie

Waterschaarste is een enorm probleem in veel gebieden van de wereld. Dus ontwikkelen we slimme waterproducten, werken we met leveranciers en boeren om hen te helpen water beter te beheren en gebruiken we zelf minder in onze onze fabrieken.

Afval daarentegen wordt een steeds groter probleem. Daarom helpen we met het creëren van een meer circulaire economie door een nieuwe werkwijze voor onze plasticverpakkingen te creëren en energie te genereren van onze productie-afval.

In onze plannen om CO2-positief te worden in 2030, werken we er onder andere naar om 100% van de energie in al onze operaties uit hernieuwbare bronnen te betrekken, klimaatvriendelijkere ijskasten te installeren en onze transportuitstoot te verminderen.

Merken met grote plannen

Onze 'Sustainable Living'-merken - die zijn ontwikkeld met een duidelijk doel met betrekking tot een sociaal of milieuprobleem en die bijdragen aan het USLP - inspireren mensen en maken een echt verschil. Bijvoorbeeld, Dove helpt jonge mensen met het opbouwen van zelfvertrouwen, onze Omo-wasmiddelmerken stimuleren kinderen om te genieten en echt te spelen en Knorr werkt er hard aan het voedselsysteem te veranderen, van boerderij naar bord.

55m+

mensen bereikt met veilig drinkwater sinds 2005

10m+

mensen kregen betere toegang tot een toilet 2012-2016

≈78m

mensen bereikt met mondgezondheidsprogramma's sinds 2010

Met partners kunnen we nog meer doen

Onze wereldwijde aanwezigheid en diepe wortels in lokale culturen, geeft ons de schaal en invloed om nog meer impact te hebben. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met anderen op gebieden zoals het beëindigen van ontbossing, verbeteren van de toegang die mensen hebben tot water, sanitaire en hygiënische voorzieningen en het opleiden van kleinschalige boeren in duurzaam boeren. Samenwerking is heel belangrijk voor het versterken van de positie van vrouwen omdat dit volgens ons de sleutel is tot menselijke ontwikkeling en economische groei.

UN Sustainable Development Goals

We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) omdat wij het strategisch belang ervan inzagen voor ons bedrijf en de wereld. Wij zetten ons in om deze doelen te bereiken. In 2012 maakte onze voormalig CEO Paul Polman deel uit van het High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda van de V.N. om zeker te stellen dat ook de stem van het bedrijfsleven werd gehoord.

Daarna coördineerde Unilever de ontwikkeling van een Post-2015 Business Manifesto in 2014, dat door meer dan 20 vooraanstaande internationale bedrijven werd onderschreven. Dit manifest formuleerde een visie om het bedrijfsleven beter in staat te stellen een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van de SDG’s. Later was Unilever medeoprichter van de Business & Sustainable Development Commission in 2016, wat leidde tot de publicatie van een toonaangevend rapport in 2017, Better Business, Better World, over de business case voor actie op het gebied van de SDG’s.

Erkenning van onze inzet

Nr. 1

Toppositie in de sector Persoonlijke Verzorging van de Dow Jones Sustainability Index 2017

Nr. 1

Global Corporate Sustainability Leaders in de 2017 GlobeScan/SustainAbility jaarlijkse enquête

'A' Grade

voor klimaatverandering, water, bossen en leveranciersbetrokkenheid in CDP's 2018 Global Supply Chain-rapport

Dit soort erkenningen inspireren ons om meer te doen en het bewijst dat we opener willen zijn, vooral in gebieden die het belangrijkst zijn voor jou zoals mensenrechten, zoutreductie en palmolie.