Toggle Zoeken
NL FR

  1. Home
  2. ...
  3. Unilever Foundation
  4. Unilever Foundation-partners in België

Unilever Foundation-partners in België

Unilever staat midden in de maatschappij en werkt op vele gebieden samen met anderen om deze duurzamer en gezonder te maken.

De winst van échte samenwerking

Of het nu gaat om het realiseren van een olympische droom, het wereldwijd strijden tegen honger, of het lokaal en samen werken aan een gezondere leefstijl van onze eigen jeugd, op diverse fronten zijn wij in diverse samenwerkingsvormen actief om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.

Een inspirerende opdracht

Het Unilever Sustainable Living Plan wijst ons wereldwijd de weg bij het waarmaken van onze groeiambitie. Groei mag nooit ten koste gaan van onze omgeving, vinden we. Daarom helpen we mensen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren, willen we onze milieu-impact verkleinen en de levenstandaard van honderdduizenden mensen verhogen. Maar dat kunnen we niet alleen. Onze partnerships spelen hierbij een belangrijke rol. In veel gevallen betreft het langlopende samenwerkingsvormen waarmee we op tal van manieren uiting geven aan onze maatschappelijke missie.

Iedereen in beweging!

Sporten is niet alleen de basis voor een gezond lichaam; een marathon uitlopen of balletje trappen brengen je nog veel meer goeds. Denk aan kameraadschap, respect hebben voor je tegenstander, incasseren en samen strijden voor één gezamenlijk doel. Jong en oud, professioneel en recreatief: we willen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen én houden.

Top- en breedtesport

Met ons sportieve partnership met het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) ondersteunen we niet alleen onze paralympische topatleten op weg naar goud, ook de breedtesport krijgt de aandacht die het verdient.

Meer informatie over BPC

Federatie Belgische Voedselbanken

Unilever ondersteunt al vele jaren de Voedselbank in België door producten te doneren die we om welke reden dan ook niet in onze supermarkten kunnen verkopen. Wij hebben die bestaande samenwerking geformaliseerd en zullen niet alleen producten, maar ook faciliteiten en manuren beschikbaar stellen om de Federatie Belgische Voedselbanken te ondersteunen.

Betrokken bij de samenleving

Naast onze Unilever Foundation Partners en de partnerships van onze merken hebben wij gekozen voor ondersteuning van overkoepelende organisaties die voor een groot deel van onze samenleving van belang zijn. Hierdoor is het niet mogelijk andere projecten/activiteiten te ondersteunen. Verzoeken om donaties/sponsoring in welke vorm dan ook (financieel, met producten of anderszins) kunnen wij dan ook helaas niet in behandeling nemen.

Terug naar top