Ga door naar Inhoud

Toegankelijkheid website

Unilever.be streeft ernaar alle internetgebruikers toegang te verschaffen tot de website en bezoekers een visueel rijke gebruikerservaring te bieden.

Webstandaard

Meer informatie

Unilever.be volgt W3C's Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 op niveau AA. Alle pagina’s zijn opgebouwd volgens gestructureerde en semantische XHTML. Visuele vormgeving vindt plaats conform Cascading Style Sheets (CSS) en JavaScript wordt toegepast om de pagina’s interactief te maken.

Unilever.be is ook volledig toegankelijk voor gebruikers zonder CSS of JavaScript. Wanneer afbeeldingen worden gebruikt om relevante tekstuele content te tonen, wordt een op tekst gebaseerd alternatief geboden.

Navigatie met toetsenbord

Unilever.be ondersteunt standaard toetsenbordnavigatie met de tab-toets.

Navigatie met spraakherkenning

Aangezien Unilever de webstandaarden volgt, kunnen gebruikers navigeren met behulp van spraakherkenningssoftware.

Lettergrootte

Moderne browsers bieden de mogelijkheid de tekstgrootte aan te passen of in te zoomen, waardoor gebruikers de inhoud van een pagina vergroot kunnen weergeven.

Microsoft Internet Explorer 6 ondersteunt de W3C-richtlijnen met betrekking tot tekstvergroting niet. Gebruikers die van deze functionaliteit gebruik willen maken wordt geadviseerd over te stappen op een browser die wel aan de standaarden voldoet en de mogelijkheid biedt de tekstgrootte aan te passen of in te zoomen.

Nadat de gewenste lettergrootte of het gewenste zoomniveau is geselecteerd, wordt de gebruiker aangeraden het browservenster te verversen, aangezien de grootte van sommige koppen pas wordt aangepast na het verversen.

  • Microsoft Internet Explorer: Selecteer Beeld, Tekengrootte en vervolgens het gewenste formaat.
  • Mozilla Firefox: Selecteer Beeld, Tekstgrootte en vervolgens Vergroten of Verkleinen. Wanneer de zoomfunctie beschikbaar is selecteer Beeld, Zoomen en vervolgens Inzoomen of Uitzoomen.
  • Apple Safari (OS X): Selecteer Weergave, daarna Maak Tekst Groter of Maak Tekst Kleiner, of houd de apple/cmd-toets ingedrukt en druk op de + en - toetsen om de lettergrootte te vergroten of verkleinen.

Tekst- & achtergrondkleuren

Aangezien Unilever.be de webstandaarden volgt, is het mogelijk het aangeboden kleurenschema te vervangen door eigen kleuren.

Ondersteuning browsers

Unilever.be is getest in de volgende browsers:

  • Microsoft Internet Explorer 6
  • Microsoft Internet Explorer 7
  • Microsoft Internet Explorer 8
  • Mozilla Firefox 2
  • Mozilla Firefox 3
  • Apple Safari 3

Hoewel Unilever.be niet is getest in andere browsers zou het feit dat webstandaarden zijn gevolgd, moeten waarborgen dat de website werkt in alle browsers die aan de standaarden voldoen.