Duurzaam Leven

Samen kunnen we de manier waarop de wereld zakendoet veranderen

Ontdek wat ons stimuleert en waar we naartoe gaan

Unilever is al sinds zijn oprichting een zeer doelgericht bedrijf. Ons huidige doel is simpel, maar helder: duurzaam leven tot gemeengoed maken.

Wij geloven dat bedrijven moeten groeien, maar niet ten koste van mensen en de planeet. Daarom zijn we bezig de manier waarop we zakendoen te veranderen en willen we dat de manier waarop zaken worden gedaan, verandert.

Ons Unilever Sustainable Living Plan (USLP) is een gedurfde ambitie om voor verandering te zorgen binnen ons bedrijf. Het plan, gelanceerd in 2010, zorgt voor duurzame groei via merken met een doel, de vermindering van bedrijfskosten, de beperking van risico’s en het helpt ons vertrouwen te creëren.

Het Unilever Sustainable Living Plan

In het Unilever Sustainable Living Plan staat beschreven hoe we onze groei loskoppelen van onze milieuvoetafdruk en onze positieve maatschappelijke impact vergroten. In ons plan staan drie grote doelen die we willen halen en die worden onderbouwd door negen toezeggingen en doelstellingen die onze prestaties op maatschappelijk, economisch en milieugebied omvatten. We blijven met anderen samenwerken om de gebieden aan te pakken waarbinnen we de grootste verandering kunnen bewerkstelligen en we blijven de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (‘Sustainable Development Goals’, of SDG’s) van de VN ondersteunen.

We hebben drie grote doelen

Verbeteren van gezondheid
en welzijn
van meer dan

1 miljard mensen

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

UN Sustainability Development Plan

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN


Tegen 2020 helpen we meer dan een miljard mensen om actie te ondernemen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit zal helpen met het terugdringen van het aantal gevallen van levensbedreigende ziekten, zoals diarree.

1,24 miljard mensen bereikt tegen eind 2018 (653 miljoen† via plaatselijke programma’s; 587 miljoen via tv-campagne over handenwassen)

 • Diarree en ademhalingsaandoeningen terugdringen door handen wassen

 • Het leveren van veilig drinkwater

 • Verbeteren van toegang tot sanitaire voorzieningen

 • Mondgezondheid verbeteren

 • Verbeteren van eigenwaarde

 • Help de genezing van de huid te verbeteren

Lees meer over gezondheid en hygiëne

Wij zullen blijven werken aan de verbetering van de smaak en voedingswaarde van al onze producten. Het merendeel van onze producten voldoet aan normen die zijn gebaseerd op nationale voedingsaanbevelingen of overtreft deze zelfs. Onze toezegging gaat nog verder: tegen 2020 zullen wij het deel van ons portfolio verdubbelen dat voldoet aan de hoogste voedingskundige normen, gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Dit zal honderden miljoenen mensen helpen een gezonder voedingspatroon te realiseren.

48% van ons portfolio gemeten naar volume voldeed aan de hoogste voedingskundige normen in 2018


Meer informatie over onze voortgang in de Benelux ten opzicht van onze wereldwijd gestelde doelen:
USLP infographic (PDF | 352KB)

 • Het zoutgehalte verlagen
Verzadigd vet:
 • De hoeveelheid verzadigd vet verlagen

 • Het gehalte essentiële vetzuren verhogen

 • De hoeveelheid verzadigd vet verlagen in meer producten
 • Transvetten verwijderen
 • Het suikergehalte verlagen
Het aantal calorieën beperken:
 • In kinderijsjes
 • In andere ijsproducten
 • Informeren over gezond eten

Lees meer over het verbeteren van voeding

Onze
milieu-
impact

halveren

Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.*

UN Sustainability Development Plan

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

De levenscyclus van onze producten:

Tegen 2030 de impact van broeikasgassen (BKG) afkomstig van onze producten binnen de totale levenscyclus halveren.

Onze broeikasgasimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* gestegen met circa 6%

Onze productie:

Tegen 2020 zal de CO2-uitstoot van de energie die gebruikt wordt in onze fabrieken op of onder het niveau van 2008 liggen, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

-52% minder CO2 uit energie per ton productie sinds 2008

CO2-positief worden qua productie:
 • Alle energie betrekken uit hernieuwbare bronnen

 • Netstroom betrekken uit hernieuwbare bronnen

 • Steenkool uit de energiemix verwijderen

 • Energie-overschotten beschikbaar stellen aan gemeenschappen

BKG als gevolg van het wassen van kleding verminderen:
 • Herformulering
 • BKG als gevolg van transport verminderen

 • BKG als gevolg van het vriesproces verminderen
 • Energieverbruik in onze kantoren terugdringen
 • Zakenreizen terugdringen
Lees meer over broeikasgassen

Het gebruik van onze producten:

Tegen 2020 het waterverbruik halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten.+

Onze waterimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* gedaald met ongeveer 2%

Onze productie:

Tegen 2020 zal ons wereldwijde netwerk van fabrieken vergeleken met 2008 evenveel of minder water onttrekken, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

-44% minder water onttrokken per ton productie sinds 2008

Waterverbruik tijdens het wasproces verminderen:
 • Producten die minder water verbruiken

 • Waterverbruik in de landbouw verminderen

Lees meer over waterverbruik

Onze producten:

Tegen 2020 de hoeveelheid afval halveren die gepaard gaat met de verwijdering van onze producten.

Onze afvalimpact per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* met ongeveer 31% afgenomen

Onze productie:

Tegen 2020 zal de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort op of onder de niveaus van 2008 liggen, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

-97% minder afval per ton productie sinds 2008

Afval uit onze productie verminderen:
 • Geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort
 • Herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar plastic verpakkingsmateriaal

 • Verpakkingsmateriaal verminderen

Verpakking recyclen:
 • Recycling- en herwinningspercentages verhogen

 • Gebruik van gerecycled materiaal verhogen

 • Afval door sachets aanpakken

 • Pvc elimineren

Kantoorafval terugdringen:
 • Recyclen, hergebruiken, herwinnen

 • Papierverbruik verminderen

 • Papier uitbannen uit onze processen

Lees meer over afval en verpakkingsmateriaal

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.

56% van de landbouwgrondstoffen eind 2018 betrokken uit duurzame landbouw

 • Duurzame palmolie

 • Papier en karton

 • Sojabonen en sojaolie

 • Thee

 • Fruit

 • Groenten

 • Cacao

 • Suiker

 • Zonnebloemolie

 • Raapzaadolie

 • Zuivel 

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Vrije-uitloopeieren

 • Duurzame inkoop van kantoorbenodigdheden uitbreiden

Lees hier meer over grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Verhogen
Levensstandaard
van

miljoenen mensen

Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.

UN Sustainability Development Plan

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN


Tegen 2020 zullen wij de mensenrechten bevorderen binnen onze eigen activiteiten en in onze uitgebreide toeleveringsketen.

61% van onze inkoopuitgaven vindt plaats via leveranciers die voldoen aan de verplichte vereisten van onze Responsible Sourcing Policy.

We hebben mensenrechten nog dieper verankerd, met een focus op 8 belangrijke kwesties in ons mensenrechtenverslag.

Ons totale Recordable Frequency Rate voor veiligheid is verbeterd tot 0,69 per miljoen gewerkte uren

 • De VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten implementeren

 • 100% van onze inkoopuitgaven doen in overeenstemming met ons Responsible Sourcing Policy

 • Een kader opstellen voor eerlijke beloning

 • Gezondheid, voeding en welzijn van onze medewerkers verbeteren

 • Letsel en ongevallen op de werkvloer terugdringen

Lees meer over eerlijkheid op de werkvloer

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken.

1,85 miljoen vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven die zijn gericht op het verbeteren van hun veiligheid, ontwikkelen van hun vaardigheden of vergroten van hun kansen

 • Een organisatie bouwen met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met een focus op het management

 • Veiligheid voor vrouwen stimuleren in gemeenschappen waar we actief zijn

 • Toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden vergroten

 • Ontwikkelen van kansen in onze waardeketen van winkeliers

Lees meer over kansen voor vrouwen

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op het leven van 5,5 miljoen mensen.

746.000 kleinschalige boeren en 1,73 miljoen kleine winkeliers toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van landbouwpraktijken of op het verhogen van de omzet

 • De levensstandaard van kleine boeren verbeteren

 • Inkomens van kleinschalige winkeliers verbeteren

Lees meer over inclusief ondernemen
Key
 • Bereikt

  This is the number of targets we have achieved

 • Op koers

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Niet op koers

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Van doel behaald

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Onze milieudoelstellingen worden uitgedrukt ‘per consumentengebruikseenheid’. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product.

+ In zeven landen met waterschaarste die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Zie hier enkele vooruitgangen die we hebben geboekt

1,24 miljard mensen

We hebben meer dan een 1,24 miljard mensen geholpen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

Meer dan de helft

Meer dan de helft van onze landbouwgrondstoffen zoals palmolie, papier en thee worden nu duurzaam betrokken.

Miljoenen mensen

We hebben de levens van miljoenen mensen verbeterd via initiatieven, zoals onze programma’s voor kleine boeren en kleine, onafhankelijke winkeliers.

We hadden al lang het idee dat groei en duurzaamheid niet met elkaar in strijd zijn. Elk jaar verzamelen we meer bewijs van de voordelen die ons USLP oplevert voor ons bedrijf, net als voor de maatschappij en het milieu.

Meer groei

Shopping trolly
26

Sustainable Living-merken

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat meer dan de helft van alle consumenten nu al duurzaam koopt, of wil kopen. Daarom hebben we onze ‘Sustainable Living’-merken ontwikkeld die allemaal een duidelijk doel hebben met betrekking tot een sociaal of milieuprobleem en die bijdragen aan het USLP.

We hebben momenteel 26 ‘Sustainable Living’-merken waaronder, Dove, Lipton, Hellmann’s en Seventh Generation. Ze hebben continu beter gepresteerd dan het gemiddelde groeiratio van Unilever.

Lagere kosten

diffrent currency
€ 600 miljoen

aan opgetelde energiekosten vermeden dankzij eco-efficiëntie sinds 2018

Door minder afval te produceren en ons gebruik van energie, grondstoffen en natuurlijke bronnen te verminderen, creëren we winstgevendheid en verminderen we de kosten, terwijl we minder te maken hebben met prijsvolatiliteit.

Verbeteringen op het gebied van eco-efficiëntie hebben bijgedragen aan een opgetelde kostenvermijding van ruim € 600 miljoen in energie sinds 2008.

Minder risico

Farmer with spade
56%

van de landbouwgrondstoffen betrokken uit duurzame landbouw

Met duurzame manieren van zakendoen beschermen we onze toeleveringsketen tegen de risico’s van klimaatverandering en het betrekken van grondstoffen.

Aan het eind van 2018 werd 56% van onze landbouwgrondstoffen betrokken uit duurzame landbouw.

Meer vertrouwen

Shaking hands
50

Meest gewilde werkgever in ongeveer 50 landen

Door duurzaamheid centraal te stellen in ons bedrijfsmodel, blijven we relevanter voor consumenten en het versterkt onze relaties met aandeelhouders.

We zijn de eerste keus als werkgever voor afgestudeerden in de FMCG in ongeveer 50 landen.


We zien resultaten – en leren lessen

Free to be myself

We hebben goede vooruitgang geboekt met ons Sustainable Living Plan. We weten dat het bijdraagt aan zakelijke groei, omdat we zien dat consumenten kiezen voor onze merken met een doel – zoals Dove, Hellmann’s, Ben & Jerry’s en Omo.

We hebben daarnaast veel geleerd over wat wel en wat niet werkt en we blijven veranderingen doorvoeren om het goed te doen. Een van onze grootste uitdagingen is ons vermogen om verandering buiten ons bedrijf te beïnvloeden – daar waar we niet direct controle hebben.

We zijn continu op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om de totale waardeketen te beïnvloeden. We weten dat samenwerken met anderen de sleutel is om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en we zullen ons daar in de komende jaren nog meer op richten.

Als bedrijf houden we ons oog op de toekomst gericht, we passen ons aan en ontwikkelen ons, om telkens een stap voor te blijven.

We gebruiken wat we hebben geleerd om de verandering te zijn die we willen zien.

Samen vinden we opnieuw uit hoe zakendoen wordt gedaan.

Doet u mee?

Terug naar top

We komen graag met je in contact

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

Contacteer ons

Neem contact op met Unilever en de gespecialiseerde teams of maak wereldwijd nieuwe connecties.

Contacteer Ons