Doorgaan naar Inhoud

Logistiek richt vizier op vloeibaar aardgas

Gepubliceerd:

Unilevers logistieke organisatie in Europa brengt haar recente voornemen om nog duurzamer te opereren in de praktijk met de introductie van vrachtwagens op vloeibaar aardgas (LNG).

Branded LNG truck in the Dutch Logistics operations

Wat maakt LNG beter dan diesel?

Paul de Jong, Logistics Transformation & Innovation Director, licht toe: ‘Vergeleken met diesel produceert LNG 11,5% minder CO2-uitstoot en 35% minder uitstoot van stikstofoxide en stikstofdioxide, de chemicaliën die smog veroorzaken. Wat het nóg interessanter maakt is het feit dat LNG zorgt voor 95% minder fijnstof – de minuscule deeltjes die in verband worden gebracht met aandoeningen aan hart en luchtwegen – en tot wel 50% minder geluid.’

Oproep aan de industrie

Hoewel gebruik van de brandstof op zich een haalbare kaart is, ontbreekt het langs de Europese wegen nog aan een voldoende groot netwerk van LNG-tankstations. Daarom zijn Paul en zijn team een uniek samenwerkingsproject gestart. Zij hebben een door Unilever aangestuurd consortium opgericht – onder de naam Connect2LNG – met als doel vijf LNG-tankstations te bouwen in Frankrijk en Duitsland, waar de lacunes in de infrastructuur het grootst zijn.

‘Binnen Connect2LNG werken we samen met partners uit de hele waardeketen, waaronder logistiek dienstverleners, infrabedrijven en producenten,’ aldus Mark Rickhoff, Logistics Transformation & Innovation Manager. ‘Hiermee zetten we een stap op weg naar een totale hervorming van het wegtransport in Europa, met als uiteindelijk toekomstdoel: duurzaam vervoer.’

De Europese Commissie heeft 50% van de financiering beschikbaar gesteld die nodig was om het Connect2LNG-project van de grond te krijgen. Deze investering van € 9 miljoen is de bevestiging van het feit dat een netwerk van LNG-tankstations voorziet in een belangrijke logistieke behoefte

LNG is nog maar het begin

Connect2LNG is onderdeel van de bijdrage van het Logistics-team aan het Unilever Sustainable Living Plan. Op weg naar het doel in 2020 om 40% minder koolstof uit te stoten, onderzoekt het team een breed spectrum van benaderingen en initiatieven. Een daarvan is fabrieken en magazijnen op strategische locaties vestigen om zo het aantal gereden kilometers omlaag te brengen. Een ander is naar verschillende pallethoogtes kijken om onze vrachtwagens zo efficiënt mogelijk te laden.

Een toekomst met bio-LNG als grote hit

Op onze weg naar een schonere toekomst is LNG een overgangsbrandstof. Het zal nog wel even duren voor we vrachtwagens over lange afstanden kunnen laten rijden op elektriciteit of waterstof. Op de middellange termijn echter, vormen biobrandstoffen of bio-LNG een meer realistische en schonere optie voor ons wagenpark. Daar zullen we vrijwel zeker naar kijken nu het wegtransport zich opmaakt voor een koolstofarme toekomst, vooral omdat zij in vergelijking met diesel 70% minder CO2 uitstoten.

Terug naar boven