Doorgaan naar Inhoud

Nieuwe wereldcomissie ziet sleutelrol voor bedrijven bij duurzame ontwikkeling

Gepubliceerd:

De Global Commission on Business and Sustainable Development – waarvan Unilever CEO Paul Polman medeoprichter is – werd op 21 januari gelanceerd tijdens het World Economic Forum in Davos.

Forest sunset

De Commissie van topmensen uit het bedrijfsleven, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties – in het leven geroepen door Paul Polman en voormalig plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN Mark Malloch-Brown – wil bedrijven stimuleren het voortouw te nemen ten aanzien van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Het komend jaar gaat de Commissie formuleren en kwantificeren waarom het voor bedrijven van zo groot economisch belang is zich in te zetten voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel de Global Goals genoemd. Dit omvat:

  • Substantiële economische voordelen – via nieuwe markten, investeringsmogelijkheden en innovaties – als de wereld de problemen aanpakt op het gebied van armoede, ongelijkheid en belasting van het milieu.
  • Risico’s voor bedrijfsresultaten en stabiliteit, evenals een grotere fragmentatie, strijd om hulpbronnen en kwetsbaarheid, als de wereld er niet in slaagt deze risico’s aan te pakken.
  • De noodzaak samen te werken met overheden, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld om te bouwen aan een toekomst waarin bedrijven hun activiteiten kunnen ontplooien – resulterend in inclusieve, duurzame groei en werkgelegenheid op grote schaal.

Binnen een jaar zal de Commissie met een rapport komen waarin nieuwe bedrijfs- en financiële modellen zullen worden geschetst, evenals kansen in de markt voor bedrijven die investeren in een duurzame aanpak.

Paul Polman: ‘Er is geen business case voor aanhoudende armoede. Wij hebben een kans de deur te openen naar biljoenen dollars via nieuwe markten, investeringen en innovatie. Maar om dat te kunnen doen, moeten we onze huidige manier van werken ter discussie stellen en armoede, ongelijkheid en de uitdagingen waarvoor het milieu ons stelt aanpakken. Elk bedrijf zal profiteren van werken in een wereld die rechtvaardiger en veerkrachtiger is, als we de Sustainable Development Goals realiseren.’

GlobalComission-Logo

Externe links

Bedrijven spelen sleutelrol bij versnellen transitie

Sinds 2000 is wereldwijd extreme armoede meer dan gehalveerd. Bedrijven – die goed zijn voor 60% van het BBP, 80% van de inkomende kapitaalstromen en 90% van de banen in zich ontwikkelende landen – hebben een sleutelrol gespeeld in dit succesverhaal, maar kunnen een nog grotere en constructievere rol spelen door groei te realiseren en ontwikkelingskansen te creëren.

Dit initiatief heeft als doel huidige en toekomstige disruptieve bedrijfsmodellen te onderzoeken – inzicht te krijgen in wat deze betekenen voor duurzame ontwikkeling – en de nieuwe financiële mechanismen in kaart te brengen die de wereld nodig heeft om de SDG’s te realiseren. Er zal onderzoek worden gedaan naar veranderingen in kernactiviteiten en gedrag van bedrijven die veel verdergaan dan traditionele maatschappelijke verantwoordelijkheid en vrijwillige partnerships.

Mark Malloch-Brown: ‘Er wacht bedrijven een enorme beloning als ze erin slagen met succes een tijdperk in te luiden van gedeelde welvaart en toegenomen duurzaamheid. Overheden en internationale organisaties alleen kunnen de toekomst die we nodig hebben niet bouwen. Bedrijven spelen een sleutelrol bij het versnellen van de transitie.

Terug naar boven