Doorgaan naar Inhoud

Op weg naar duurzaamheid: hoe ver zijn we gekomen?

Gepubliceerd:

Ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag laat zien dat ons bedrijf groeit en dat we over de hele breedte vooruitgaan, en het roept op tot meer collectieve actie voor een betere toekomst.

Black soy bean smallholder farmer

Ons laatste voortgangsverslag geeft aan dat we voor de meeste ambitieuze doelen in het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) goed op weg zijn – en het roept op tot meer collectieve actie om de grootste uitdagingen aan te pakken waarvoor ons bedrijf en de wereld zich gesteld ziet.

Sterke prestaties op het gebied van duurzaamheid gekoppeld aan groei

'Tijd voor Collectieve Actie', het Voortgangsverslag van ons Unilever Sustainable Living Plan in 2015 (EN), rapporteert over onze resultaten ten opzichte van de ambitieuze doelen die we onszelf hebben gesteld toen we het USLP in 2010 verankerden in ons bedrijfsmodel.

Het belicht hoe naar ons gevoel het USLP waarde creëert voor ons bedrijf, evenals voor de samenleving en het milieu, door groei te stimuleren, kosten te verlagen, risico's te verkleinen en vertrouwen op te bouwen. Sustainable Living-merken, zoals Knorr, Dove, Dirt is Good, Lipton en Hellmann's, die allemaal producten bieden die rechtstreeks zijn gekoppeld aan een duurzaam doel en die bijdragen aan de doelstellingen van het USLP, zorgden in 2015 voor bijna de helft van Unilevers groei , en groeiden sneller dan de rest van het bedrijf.

Op koers met onze activiteiten – maar er zijn nog steeds grote uitdagingen

Het verslag laat zien dat we het heel goed doen ten aanzien van de duurzaamheidsdoelen waarop we zelf invloed hebben. We hebben meer dan 480 miljoen mensen geholpen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren, en de levensstandaard van mensen verhoogd door middel van banen, training en het bevorderen van mensenrechten.

We hebben ook de milieu-impact van onze activiteiten verkleind. Vergeleken met 2008 brachten Unilever-fabrieken in 2015 in totaal 97% minder afval af naar de vuilstort, stootten ze 39% minder CO2 afkomstig uit energie uit en onttrokken ze 37% minder water per ton productie.

Het is echter veel lastiger gebleken om de milieu-impact te verkleinen van het gebruik door consumenten van onze producten nadat die de fabriek hebben verlaten. Hoewel sinds 2010 de hoeveelheid afval die samenhangt met het weggooien van onze producten door consumenten is verminderd met 29%, is de hoeveelheid water die consumenten gebruiken met onze producten slechts met 1% gedaald, en is de broeikasgasimpact die samenhangt met het consumentengebruik met 6% toegenomen.

Enorme kansen voor wie in actie komt…

We gaan innovatieve strategieën inzetten om deze kwesties aan te pakken. Maar om consumentengedrag te veranderen, naast grotere uitdagingen zoals klimaatverandering en een groeiende ongelijkheid, is het ook dringend nodig dat we wereldwijd collectief in actie komen. We werken samen met de wereldgemeenschap om voort te bouwen op de vooruitgang die in 2015 is geboekt door middel van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering.

Unilever CEO Paul Polman beschrijft 2015 als een "opmerkelijk jaar voor de mensheid en de planeet" en vindt duurzame bedrijfsmodellen niet alleen relevant, maar vooral ook essentieel.

Hij zegt: "Het USLP, nu in zijn zesde jaar, bewijst dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van winstgevende groei. Het helpt ons ook kosten te besparen, innovatie aan te wakkeren en de beste talenten aan te trekken en te behouden."

"Er liggen zelfs geweldige kansen voor wie zich committeert aan actie. Er is nu eenmaal geen businesscase voor blijvende armoede en op hol geslagen klimaatverandering."

We moeten allemaal ons steentje bijdragen om te bouwen aan een betere toekomst. Welk steentje draagt u bij? Deel uw gedachten met #collectiveaction

Terug naar boven