Doorgaan naar Inhoud

Hoe gaan we om met water binnen onze waardeketen?

Gepubliceerd:

Ontdek hoe wij water besparen, hergebruiken en leveren in de landbouw, onze fabrieken en binnen innovaties.

How we’re tackling water issues across our value chain

De afgelopen 40 jaar is de wereldbevolking verdubbeld en is ons waterverbruik verviervoudigd.

Volgens de Verenigde Naties hebben nu wereldwijd 663 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. En dit is niet alleen een probleem in ontwikkelingslanden - de watercrisis treft alle continenten.

In het kader van de Wereld Waterdag op 22 maart delen wij hier enkele initiatieven om een van de meest kostbare hulpbronnen op aarde in onze waardeketen te beschermen - vanaf de aankoop van onze producten, via onze productie tot aan het consumentengebruik.

Wil je meer weten?

Waterverbruik in de landbouw beperken

De landbouw is goed voor ongeveer 70% van het wereldwijde waterverbruik. In het warme Spaanse klimaat is irrigatie absoluut noodzakelijk om de gewassen gezond en gehydrateerd te houden. Maar het is altijd een uitdaging geweest om te bepalen hoeveel water daarvoor nodig is.

Knorr werkt, als onderdeel van haar commitment om 1 miljoen euro per jaar te investeren in duurzame landbouwpartnerschappen, samen met tomatenleverancier Agraz aan efficiëntere irrigatie in tomatenvelden.

Dankzij geavanceerde sensoren en bodemsondes weten de boeren nu precies hoeveel water nodig is om de gezondste en lekkerste tomaten te telen. Zonder dat er een druppel verloren gaat. Dit initiatief heeft het waterverbruik met 30% verminderd, terwijl de opbrengsten 20% zijn gestegen en de kwaliteit en de smaak van de tomaten erop vooruit is gegaan.

Het partnerschap met Agraz is slechts één voorbeeld van hoe onze merken met de landbouwsector samenwerken aan bewustmaking van waterbehoud en investeren in technologie om duurzame positieve veranderingen tot stand te brengen.

Knorr partnership with Agraz

Afvalwater beheren tijdens productie

Brazilië is een van de landen die wordt getroffen door het wereldwijde watertekort. Daarom hebben teams van Unilever in onze fabriek voor huishoudelijke verzorging in Indaiatuba maatregelen genomen om afvalwater tegen te gaan.

Een geavanceerd waterrecyclingsysteem dat in 2014 werd geïnstalleerd, pompt al het afvalwater dat door de fabriek wordt geproduceerd terug in de productieketen. Hierdoor wordt jaarlijks gemiddeld 20.000 m³ water bespaard. Dit zorgt niet alleen voor een kostenbesparing van € 29.000 per jaar, maar heeft ook voordelen voor het milieu.

In feite hebben afvalwaterbehandelingsprocessen in de fabriek, naast acties door andere industrieën en de overheid, ook bijgedragen tot de herklassering van een stuk van de nabijgelegen rivier Jundiaí. Daarvan geeft de rating nu aan dat het water van de rivier schoon genoeg is voor menselijke consumptie.

Elders in Brazilië heeft onze fabriek in Valinhos diverse maatregelen genomen om afvalwater te identificeren en te beperken en water in heel de fabriek te hergebruiken. Een project is erop gericht om behandeld afvalwater in koeltorens te gebruiken en voor inspecties om lekkages op te sporen en te herstellen.

Intussen installeert onze fabriek in Cuernavaca een systeem om regenwater op te vangen en te behandelen om in de fabriek te gebruiken. Onderzoek wijst uit dat dankzij de nieuwe opslagtanks en technologie het opgevangen regenwater 24% van de totale jaarlijkse waterbehoefte van de fabriek zal dekken, waardoor we minder grondwater hoeven op te pompen.

Indaiatuba Homecare plant, Brazil

Geïnspireerde innovaties

In Mumbai, India, hebben wij een duurzaam gemeenschapscentrum geopend dat een antwoord biedt op de hygiënebehoeften van families met een laag inkomen die thuis geen toegang hebben tot water.

Het Suvidha Water Centre (suvidha betekent ‘gemak’ in het Hindi) biedt aan 1.500 mensen die in de buurt wonen een plek waar zij een toilet kunnen gebruiken, kunnen douchen, hun was kunnen doen en schoon en veilig drinkwater kunnen drinken van onze Pureit-waterzuiveraars, en dit alles voor een betaalbare prijs.

Suvidha past een kringloopsysteem toe om het waterverbruik te verminderen. Drinkwater wordt eerst gebruikt om tanden te poetsen, te baden, handen te wassen en de was te doen. Het afvalwater van deze activiteiten wordt dan gebruikt om de toiletten door te spoelen. Deze aanpak zal naar schatting 10 miljoen liter water per jaar besparen.

De Pureit-waterzuiveraars maken veilig water beschikbaar tegen een betaalbare prijs zonder dat er elektriciteit of kraanwater voor nodig is. Door deze zuiveraars in een gemeenschapssetting ter beschikking te stellen kan Pureit diegenen bereiken die het meeste behoefte hebben aan schoon drinkwater en die onvoldoende middelen hebben om een Pureit-unit te bekostigen.

Suvidha Water Centre, India
Terug naar boven