Doorgaan naar Inhoud

Plastic met een missie

Gepubliceerd:

In januari 2017 committeerde Unilever zich aan nieuwe stappen in de verduurzaming van haar verpakkingsstromen om het tempo naar een circulaire economie te versnellen. In 2025 zullen we alleen nog plastic verpakkingen gebruiken die volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Daarnaast zien we talrijke mogelijkheden om samen te werken met kennisinstellingen en partners in de gehele kunststofketen.

Recycling centre

300 miljoen ton

Jaarlijks wordt wereldwijd ruim 300 miljoen ton plastic geproduceerd, waarvan 49 miljoen ton in Europa. De toepassingen van het plastic lopen uiteen: van elektrische apparaten tot materialen voor de landbouw, auto-industrie, bouw en constructie en verpakkingsmaterialen.

De noodzaak

Plastic verpakkingen zijn nodig voor ons bedrijf om onze producten veilig en ongeschonden in de keukenkastjes en badkamers van consumenten te krijgen. Bij het verpakkingsontwerp houden we rekening met productveiligheid, hygiëne, gewicht, hernieuwbaarheid en het integrale logistieke proces. Maar de toenemende schaarste aan natuurlijke bronnen en de milieu-uitdagingen die plastic met zich meebrengt, maken het meer dan urgent om efficiënt om te gaan met het materiaal én oplossingen te vinden om de kunststofketen te sluiten.

Plastic is bestendig, licht van gewicht en betrouwbaar verpakkingsmateriaal, maar we kennen ook de schaduwkanten

Schaduwkanten van plastic

Na de ontdekking 110 jaar geleden is plastic uitgegroeid tot een van de veelzijdigste, meest gebruikte materialen ter wereld. Het is bestendig, licht van gewicht en betrouwbaar verpakkingsmateriaal. Maar we kennen helaas ook de schaduwkanten van het succes. Plastic verpakkingsmateriaal wordt wereldwijd te vaak verbrand, terwijl plastic goed gerecycled kan worden. Nog schadelijker is het als plastic in de natuur belandt. De zee aan plastic in onze oceanen – waarvan ruim 60% afkomstig is uit vijf Aziatische landen – bedreigt ons ecosysteem.

Meer recyclen

Volgens de Ellen MacArthur Foundation, waarvan Unilever partner is (zie kader), recyclen we momenteel slechts 14% van de wereldwijd gebruikte plastic verpakkingen. 40% belandt op de vuilstort en een derde in kwetsbare ecosystemen. En als we geen actie ondernemen, dan zal er in onze oceanen in 2050 qua gewicht meer plastic dan vis te vinden zijn, voorspelt de stichting.

De juiste vruchten plukken

Om dit tij te keren en de juiste vruchten van plastic te kunnen blijven plukken, moeten we naar een circulair model, waarin we onze producten zo ontwerpen dat de restmaterialen weer als grondstoffen in de kringloop worden opgenomen. Bekijk hier het filmpje van de Ellen MacArthur Foundation over het belang van een circulaire economie.

In 2050 zal er naar schatting in onze oceanen meer plastic dan vis te vinden zijn

Belangrijke doelstelling

Plastic verpakkingen behandelen als waardevolle bron en er na gebruik verantwoordelijk en efficiënt mee omgaan, is hoofdprioriteit bij het behalen van het 12e doel van de Sustainable Development Goals: Duurzame consumptie en productie.

Om de transitie in de wereldwijde verpakkingsstromen te stimuleren, committeren we ons aan het volgende:

1. In 2025 zullen al onze plastic verpakkingen ontworpen zijn voor hergebruik, recycling of composteerbaar zijn.

Op dit moment is naar schatting 70% van onze plastic verpakkingen recyclebaar; in 2025 zal dit 100% zijn. Met recyclebaar bedoelen we dat het technisch mogelijk is al onze verpakkingen te recyclen. Ook willen we door samenwerking in de keten, onder andere met de sorteer- en recyclebedrijven, het recyclen van plastic commercieel aantrekkelijk maken.

2. Ons partnership met de Ellen MacArthur Foundation verlengen met drie jaar.

Deze stichting, waarvan Unilever sinds 2014 partner is , profileert zich sinds haar oprichting als mondiale opinievormer die de circulaire economie op de agenda brengt van beleidsbepalers, overheid en wetenschappelijke instellingen.

Plasticsprotocol
We ondersteunen het New Plastics Economy-initiatief PDF|1.32 MB van de stichting. Hierin werken we samen met partners in de gehele keten om een transitiestrategie te ontwikkelen voor de totale kunststofwaardeketen: Herontwerp en innovatie, Hergebruik, Recycling. Bovendien werken we, gezamenlijk met partijen in de keten, aan een ‘plasticsprotocol’ voor de gehele industrie om de overgang naar een circulaire plasticeconomie te versnellen.

Lagere kosten en groei

Als bedrijf geloven we dat er een overtuigende businesscase is voor het aangaan van deze commitments. Uiteindelijk zullen de maatregelen onze kosten verlagen. Ongeveer 95% van de waarde van plastic verpakkingen is na het eerste gebruik verdwenen. Dat zorgt voor een enorme economische inefficiëntie voor onze industrie. Daarnaast geloven we dat deze doelen onze groei zullen bevorderen.

We kunnen het niet alleen

De verantwoordelijkheid voor een effectieve en efficiënte recycle-frastructuur is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheden, bedrijfsleven en belanghebbenden. Met 2,5 miljard mensen die elke dag onze producten gebruiken, kunnen we met onze inspanningen een aanzienlijk verschil maken. Maar er is veel meer nodig. Daarom hopen we collega-bedrijven in de verpakkingsindustrie te inspireren om ons voorbeeld te volgen. Daarnaast zijn we vastbesloten samen te werken met alle betrokkenen aan de ontwikkeling en opschaling van de inzamelings- en herverwerkingsinfrastructuur die cruciaal is in de transitie naar een circulaire economie.

Werk aan de winkel

In deze transitie kunnen overheden een impactvolle bijdrage leveren, bijvoorbeeld door de infrastructuur voor de kunststofketen te verbeteren, te investeren in innovatie en gevalideerde vergelijkbare meetmethoden te ontwikkelen. Methoden die onder meer de gehele waardeketen (van ontwikkeling tot recycling) en álle aspecten van het verduurzamen van verpakkingen onder de loep nemen. En die bovendien de product/verpakking-combinatie analyseren, inclusief vermindering van voedselverspilling en houdbaarheid.

Daarnaast rust ook een belangrijke taak op de schouders van de sorteer- en recyclebedrijven. Zij dienen te innoveren in nieuwe technieken om de plastic afvalstromen optimaal en efficiënt te verwerken. Een voorbeeld hiervan zijn slimme sorteermachines die ‘na-scheiding’ mogelijk maken doordat ze het type kunststof herkennen en sorteren om vervolgens te recyclen.

Zélf het verschil maken

Tot slot speelt ook de consument een rol door bij aankoopbeslissingen te kiezen voor duurzame producten, afgestemd op het gebruik. Zo kan een eenpersoonsverpakking soep soms duurzamer zijn dan een familiepak. Wij hopen dat onze inspanningen consumenten het vertrouwen geven dat ze bijdragen aan een betere wereld als ze een Unilever-product kopen. Tegelijkertijd werken we samen met branchepartners, gemeenten en kennisinstellingen om het belang van innovatie en recyclen onder de aandacht te brengen. Met als doel: er samen voor zorgen dat verpakkingen in 2025 niet alleen 100% recyclebaar zijn, maar ook daadwerkelijk worden gerecycled.

Nationaal Grondstoffenakkoord

In Nederland hebben we onze beloften extra kracht bijgezet met de ondertekening van het Nationaal Grondstoffenakkoord op 24 januari 2017. In dit akkoord, ondertekend door 180 partijen, staan voorstellen om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Gezamenlijk maken we nu concrete plannen op het gebied van biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen.

Goede voortgang

We hebben een voortrekkersrol als het gaat om het verkleinen van de milieu-impact van onze verpakkingsmaterialen. We boeken goede voortgang bij het behalen van onze doelen zoals vastgelegd in het Unilever Sustainable Living Plan. Zo gebruiken we sinds 2014 geen plastic microbolletjes meer als scrubmiddel in onze verzorgingsproducten, behaalden we in 2015 ons doel om niet-gevaarlijk afval voor de vuilstort tot nul terug te brengen en verminderden we onze totale afvalimpact met 29% en het gewicht van onze verpakkingen met 17% (ten opzichte van 2010).

1.500 volle vrachtwagens

Met onze belofte om het gebruik van gerecycled plastic met minstens 25% te laten toenemen in 2025 gaan we nu dus een stap verder: tegen 2025 zal het technisch mogelijk zijn om 100% van onze plastic verpakkingen te hergebruiken, recyclen of composteren. De noodzaak is duidelijk, aldus Paul Polman: “Elke dag komt de inhoud van 1.500 volle vrachtwagens aan plastic verpakkingen in onze wateren terecht. En zoals Leo Baekeland, uitvinder van het plastic, zei: we moeten buigen voor de feiten; het is tijd om de keten sluitend te krijgen.”

Ellen MacArthur Foundation

Sinds 2014 is Unilever een van de wereldwijde partners van de Ellen MacArthur Foundation. Toen Dame Ellen MacArthur in 2005 solo met haar zeiljacht in 4 jaar rond de aarde voer, werd ze zich zich scherp bewust van de eindigheid van de hulpbronnen waarvan onze lineaire economie afhankelijk is. In 2010 richtte ze de Ellen MacArthur Foundation op met als doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Lees meer over onze strategie op het gebied van afval en verpakkingsmateriaal

Bronnen: Factcheck recycling KIDV en Natuur & Milieu en PlasticsEurope/EPRO


Terug naar boven