Doorgaan naar Inhoud

Ons plastic in de kringloop houden

Gepubliceerd:

We zeggen toe om tegen 2025 het gebruik van nieuw plastic in onze verpakkingen te halveren en meer plastic verpakkingen te helpen inzamelen en verwerken dan we verkopen

A photograph of a plastic bag floating through the ocean.

Er is veel plasticvervuiling in het milieu. En het is een feit dat te veel daarvan onze naam draagt.

Dat vinden we niet goed.

Plastic is een waardevol materiaal. Het is van cruciaal belang voor een veilige en efficiënte distributie van onze producten en het heeft een lagere CO2-voetafdruk dan veel alternatieve materialen. Dus plastic heeft zijn plaats.

Maar het is zeker niet de bedoeling dat het onze straten, rivieren en oceanen vervuilt.

Plastic hoort thuis in de circulaire economie, waar het wordt hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd. Daarom moet het in de kringloop blijven, om te voorkomen dat het ooit in het milieu belandt.

Als er ook maar een van onze flessen in het milieu terechtkomt, is dat er een te veel. Ons plastic is onze verantwoordelijkheid.

Daarom kondigen we vandaag nieuwe doelstellingen aan en die zijn nog uitdagender dan de doelen waar we tot nu toe aan hebben gewerkt.

We zeggen toe om het gebruik van nieuw plastic in onze verpakkingen te halveren en meer plastic verpakkingen te helpen inzamelen en verwerken dan we verkopen… dit alles tegen 2025.

1/2 Tegen 2025 de hoeveelheid nieuw plastic in onze verpakkingen met 50% reduceren

Meer Tegen 2025 meer plastic verpakkingen helpen inzamelen en verwerken dan we verkopen

Wat nieuw plastic betreft, zullen we dit op twee manieren gaan aanpakken. Ten eerste via de reductie van meer dan 100.000 ton plastic verpakkingen door versneld gebruik te gaan maken van verpakkingen voor meermalig gebruik – zoals herbruikbare en navulbare formaten – en plasticvrije oplossingen, waaronder alternatieve verpakkingsmaterialen en onverpakte producten. Ten tweede door sneller gebruik te gaan maken van gerecycled plastic in onze verpakkingen.

De belangrijkste stap bij het tegengaan van plasticafval is voorkomen dat het in het milieu terechtkomt. Daarom doen we ook de toezegging om meer plastic verpakkingen te helpen inzamelen en verwerken dan we verkopen. We gaan dat op drie manieren bewerkstelligen: investeren en samenwerken om de infrastructuur voor afvalbeheer te verbeteren in veel van de landen waarin we actief zijn; gerecycled plastic kopen en in onze verpakkingen gebruiken; en deelnemen aan uitgebreide verantwoordelijkheidsprogramma's voor producenten waarbij we betalen voor de inzameling van onze verpakkingen.

We kunnen plasticafval alleen verminderen door snel te handelen en door radicaal actie te ondernemen. Op alle punten in de keten.

Alan Jope, CEO van Unilever

“We kunnen plasticafval alleen verminderen door snel te handelen en door radicaal actie te ondernemen. Op alle punten in de keten”, aldus Alan Jope, CEO van Unilever. “Dit vereist een fundamentele heroverweging van de benadering van onze verpakkingen en producten. We moeten hiervoor nieuwe, innovatieve materialen invoeren en nieuwe businessmodellen opschalen, zoals verpakkingen die herbruikbaar zijn en opnieuw gevuld kunnen worden. Dit moet met een ongekende snelheid en intensiteit.”

“Onze visie is een wereld waarin iedereen samenwerkt om ervoor te zorgen dat plastic in de economie, maar buiten het milieu blijft. Ons plastic is onze verantwoordelijkheid en daarom doen we de toezegging om meer in te zamelen dan we verkopen, als onderdeel van ons streven naar een circulaire economie. Dit is een enorm uitdagende maar tegelijkertijd spannende taak die zal bijdragen aan de groei van de wereldwijde vraag naar gerecycled plastic.”

Op een willekeurige dag gebruiken 2,5 miljard mensen in meer dan 190 landen onze producten om zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen. Dit plaatst ons in een unieke positie om deel uit te maken van de oplossing en onze visie te realiseren voor een afvalvrije wereld waar verpakkingen nooit in het milieu belanden, niet op land, niet in rivieren en niet in onze oceanen.

Ellen MacArthur, oprichter van de Ellen MacArthur Foundation: “De aankondiging die Unilever vandaag doet, is een belangrijke stap in het creëren van een circulaire economie voor plastic. Door onnodige verpakkingen te verwijderen via innovaties zoals verpakkingen die herbruikbaar zijn of opnieuw gevuld kunnen worden, en concentraten – gecombineerd met een toenemend gebruik van gerecycled plastic – laat Unilever zien hoe bedrijven steeds minder afhankelijk kunnen worden van nieuw plastic.

We sporen anderen aan om hun voorbeeld te volgen, om samen het onnodige plastic te verwijderen en te innoveren, zodat wat we wel nodig hebben circulair wordt en om uiteindelijk een economisch systeem op te zetten waarin plastic verpakkingen nooit afval worden.”

Hoe gaat u de gebruikte hoeveelheid plastic verpakkingen reduceren?

Onze toezegging zal onze innovatie in nieuwe bedrijfsmodellen, zoals herbruikbare en navulbare verpakkingen versterken. We zullen ook actie ondernemen met het oog op plasticvrije oplossingen zoals onverpakte producten. Verder gaan we ons ook richten op het reduceren van de hoeveelheid plastic die we in onze verpakkingen gebruiken door oplossingen zoals concentratie. We zullen erop letten dat we geen innovaties of wijzigingen doorvoeren met een grotere impact op het milieu.

Gaat u overstappen op herbruikbare en navulbare oplossingen?

Het is onze ambitie om onze manier van zakendoen te veranderen, wat betekent dat we moeten overstappen van verpakkingen voor eenmalig gebruik naar verpakkingen voor meermalig gebruik door te investeren in nieuwe modellen, zoals herbruikbare verpakkingsmaterialen. We doen inmiddels nieuwe kennis op en boeken vooruitgang met innovaties zoals navullingen aan huis en tests met doseersystemen in winkels. Om deze verandering mogelijk te maken, moeten we ook met anderen samenwerken aan deze oplossingen, burgers erbij betrekken en hen informeren over de voordelen van een nieuwe manier van kopen.

Gaat u uw plastic verpakkingen in elk land reduceren?

Net als onze bestaande toezeggingen, zullen we deze doelstellingen in onze gehele onderneming verankeren om ervoor te zorgen dat onze merken, markten en divisies verantwoordelijkheid nemen voor vooruitgang op dit gebied. En ons principe van ‘Less, Better, No Plastic’ vormt de leidraad voor onze oplossingen. We verwachten dat dit in elk land op verschillende manieren zichtbaar zal worden, afhankelijk van de bestaande verpakkingsvoetafdruk, beschikbare oplossingen en de reactie van de consument.

Gaat u het aantal sachets dat u verkoopt reduceren?

Onze toezegging is van toepassing op alle plastic verpakkingsformaten in het hele bedrijf, inclusief sachets. We zullen de positieve impact van nieuwe bedrijfsmodellen zoals herbruikbare of navulbare verpakkingen blijven onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan onze navulstations voor haarverzorgingsproducten in de Filipijnen en onze Love Beauty en Planet navulstations in Vietnam.

Uit onze ervaring blijkt dat er behoefte is aan een low-costmodel dat consumenten in staat stelt de gedoseerde hoeveelheid van het product te kiezen en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Daarnaast bestuderen we de systemen in de productketen en de interactie met andere producten, zodat het plastic dat we wel nodig hebben kan worden ingezameld en gerecycled. We hebben toegezegd dat we meer plastic verpakkingen zullen helpen inzamelen en verwerken dan we verkopen, en daar vallen ook sachets onder.

Terug naar boven