Doorgaan naar Inhoud

Kan je grootste concurrent je beste partner worden?

Gepubliceerd:

Geschreven door Joost Oorthuizen

Joost Oorthuizen, CEO Initiatief Duurzame Handel , over waarom bedrijven hun rivaliteit aan de kant moeten schuiven en samen moeten werken met concurrenten om belangrijke vraagstukken te beantwoorden.

Joost Oorthuizen

About the author

Joost Oorthuizen

Joost Oorthuizen

CEO and Chairman of the Executive Board of the Netherlands-based Sustainable Trade Initiative (IDH).

IDH brings governments, companies and investors together in action-driven
coalitions to support the Sustainable Development Goals. Joost has been CEO
since the initiative’s foundation in 2008.

Om onze 90ste verjaardag te vieren en vooruit te kijken naar de volgende 90 jaar, vragen we een sleutelfiguur met betrekking tot duurzaamheid, bedrijfsvoering en purpose om zijn verhaal te delen over hoe bedrijven met een purpose succesvol blijven en bestaansrecht hebben in de toekomst.

Bij IDH is het onze taak om duurzaamheid mainstream te maken in de internationale toeleveringsketen. We worden aangestuurd door een mandaat van de publieke sector van meerdere Europese overheden, maar geen enkele overheid gaat de uitdagingen waar de wereld vandaag de dag voor staat oplossen zonder het bereik en de middelen van de private sector.

Dat is waarom we samenwerken met een breed scala aan mensen uit de toeleveringsketen – van CEO’s, overheden en financiers tot NGO’s, kleine boeren en hulpdiensten. Het doel is om hen samen te brengen in partnerschappen die ons helpen om de Sustainable Development Goals van de VN uit te voeren.

Als ik terugkijk naar vroeger realiseer ik me dat initiatieven als de onze vroeger simpelweg niet bestonden. Problemen als klimaatverandering, ontbossing en armoede werden opgelost door overheden. Corporate Social Responsibility, zoals het toen bekend was, speelde maar een kleine rol. De meeste bedrijven dachten er niet aan om onderdeel te zijn van de ontwikkelingsagenda.

Dat is nu allemaal veranderd. In het afgelopen decennium wordt de echte kracht van samenwerking steeds meer in de praktijk toegepast, wat heeft geleid tot veelbelovende resultaten.

Partnerschappen tussen bedrijven, NGO’s en overheden gefocust op het teweegbrengen van positieve verandering zijn de nieuwe standaard. Maar wanneer het aankomt op de samenwerking tussen bedrijven onderling hebben we nog een lange weg te gaan.

Samenwerking over competitie

Voor bedrijven is het altijd moeilijk om samen te werken met hun concurrenten. Dit is begrijpelijk. Bedrijven zijn met elkaar in strijd voor dezelfde klanten en er staat winst op het spel. Maar ik geloof dat zulke partnerschappen kunnen leiden tot ongelooflijke en aanhoudende verandering wanneer beide partijen bereid zijn om de (grote) stap te zetten.

Een opmerkelijk voorbeeld hiervan voor ons allen bij IDH was ons werk om Hindustan Unilever en Tata Global Beverages samen te brengen om zo een programma op te zetten waarin op grote schaal verandering teweeg is gebracht in de Indiase thee industrie.

Unilever en Tata zijn de grootste exporteerders van thee ter wereld en zijn vanzelfsprekend grote concurrenten. Echter zijn zij tot het besluit gekomen dat zij toch hun krachten moesten bundelen om duurzame verbeteringen in de theeteeltmethodes te stimuleren en om de levensstandaard te verbeteren van tienduizenden kleine boeren.

Het feit dat Unilever en Tata beide aan tafel zaten gooide hoge ogen bij de partners in de toeleveringsketen. Sterker nog, sinds Unilever en Tata hun steun uitspraken voor het programma in 2014 hebben al meer dan 55.000 thee boeren een certificaat gekregen voor duurzame landbouw en hebben we duurzame thee de standaard gemaakt.

Het koste twee jaar voor Unilever en Tata om hun krachten te bundelen. Dat klinkt lang, maar veel andere bedrijven zijn veel langzamer en zijn niet in staat om hun korte termijn rivaliteit opzij te zetten, ondanks de duidelijke winst die zij op de lange termijn zullen behalen na een partnerschap.

Image with text - Joost Oorthuizen
Joost samen met James Mwangi, Directeur van de wereldwijde veranderaarsorganisatie Dalberg.

Urgentie is wat we nodig hebben. Bedrijven met een purpose moeten radicaler gaan handelen als zij, op tijd, echte verandering teweeg willen brengen. Concurrenten moeten vaker en sneller samen gaan werken. Dit vergt moed van leiders aan beide kanten – om wegen te bewandelen die nog niet door iemand anders bewandeld zijn en om risico’s te nemen zodat zij de manier waarop de wereld zaken doet kunnen veranderen.

Op 90 jarige leeftijd is Unilever goed op weg. Ik hoop dat we komende decennia meer te zien krijgen en ben benieuwd wat er in het verschiet ligt.

Terug naar boven