Doorgaan naar Inhoud

Verandering hangt in de lucht

Gepubliceerd:

Dankzij de Blueair-campagne Freedom to Breathe en de duizenden kinderen over de hele wereld die de campagne hebben gesteund, heeft het VN's IVRK hun eis voor het recht op schone lucht erkend

Young girl writing on a paper cloud hanging on a fence

In juni lanceerde Blueair de campagne Freedom to Breathe met als doel schone lucht tot een recht te maken volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. De campagne versterkte de stemmen van kinderen over de hele wereld, zoals de negenjarige Mathilda die van streek was over het feit dat sommige kinderen schone lucht hebben en andere niet, en de achtjarige Hugo die er vast van overtuigd was dat kinderen zoals hij de macht hadden om de wereld te doen luisteren.

Hij had gelijk. Er werd geluisterd, en tot onze vreugde kunnen we nu aankondigen dat dankzij duizenden kinderen zoals Mathilda en Hugo, en de Freedom to Breathe-campagne van ons merk Blueair in samenwerking met Global Action, de Coalition for Clean Air, het Centre for Environment Education en Safe Kids Worldwide, de VN heeft erkend dat schone lucht het recht van ieder kind zou moeten zijn.

Een overwinning voor kinderen en schone lucht

Dit baanbrekende besluit komt na maanden van campagne voeren door meer dan 29.000 kinderen in de VS, India, China en het Verenigd Koninkrijk.

"Door rechtstreeks met kinderen te werken, hen een stem te geven en hen mondiger te maken, zijn we erin geslaagd de VN ervan te overtuigen hun recht op schone lucht te erkennen in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind – net zoals hun recht op onderwijs, onderdak en schoon water momenteel worden erkend," zegt Sara Alsén, Chief Purpose Officer bij Blueair.

Voor Sara was het keerpunt in de campagne toen Blueair 29.674 kinderen uit de hele wereld ontving bij 'Freedom to breathe: A Child's Right to Clean Air' - een virtueel evenement waar zij werden aangemoedigd om hun standpunten en vragen voor te leggen aan Philip D Jaffé, vice-voorzitter van het Comité voor de Rechten van het Kind.

"Ik denk echt dat het tijdens die bijeenkomst was dat beide partijen elkaar begrepen," zegt ze, eraan toevoegend dat het na het evenement was dat de vicevoorzitter bevestigde dat schone lucht nu binnen het IVRK zou worden verheven door middel van de aanstaande General Comment No.26.

"We hebben een revolutie op het gebied van de luchtkwaliteit nodig", zei hij, en legde uit dat de commissie eraan zou werken om het recht van ieder kind op schone lucht in de komende Algemene Toelichting (nr. 26) op te nemen. "Ik zal mijn steentje bijdragen en samen met mijn collega's zal ik er alles aan doen om u te steunen bij wat u doet", voegde hij eraan toe.

Waarom nu dringend actie nodig is

Deze versnelling binnen het IVRK weerspiegelt de urgentie van de wereldwijde situatie. Negen van de tien kinderen in de wereld ademen giftige stoffen in die de veilige niveaus overschrijden en die de kritieke stadia van de orgaanontwikkeling van een kind kunnen verstoren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat alleen al in 2016 600.000 kinderen zijn overleden aan acute infecties van de lagere luchtwegen als gevolg van vervuilde lucht, en UNICEF voorspelt dat als er niets wordt gedaan, luchtvervuiling in 2050 de belangrijkste oorzaak van kindersterfte zal zijn. Er is duidelijk geen tijd te verliezen, en gehoopt wordt dat de erkenning van schone lucht als een recht door de VN zal leiden tot snelle actie op zowel nationaal als internationaal niveau.

Goed voor kinderen, goed voor het bedrijfsleven

Het is evident dat Blueair de krantenkoppen heeft gehaald vanwege de Freedom to Breathe campagne, maar achter de schermen werkt het merk al jaren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit op scholen in gebieden met een lage luchtkwaliteit en een lage economische welvaart.

Door donaties van luchtzuiveraars aan scholen en kinderziekenhuizen heeft Blueair de toegang tot schone lucht voor meer dan 1 miljoen kinderen verbeterd. Daarnaast heeft Blueair leermiddelen beschikbaar gesteld die aansluiten bij de lesprogramma's in Beijing, Los Angeles, New Delhi en Londen om kinderen te leren over het belang van schone lucht en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen onnodige bronnen van luchtvervuiling.

"Ons filantropisch werk is essentieel, maar het is alleen mogelijk door de buitengewone groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, dankzij baanbrekende innovaties zoals HealthProtect en DustMagnet. Het merk heeft dit jaar een recordomzet behaald," zegt Sara. "Het laat geen twijfel dat goed doen goed is voor ons bedrijf, maar dat is alleen mogelijk als het bedrijf groeit."

Terug naar boven