Doorgaan naar Inhoud

Vooruitgang boeken op klimaatgebied met leveranciers

Gepubliceerd:

Ons eerste speciale klimaatevenement voor leveranciers ter lancering van het pilot Unilever Climate Programme

Unilever s’attaque à l’action climatique aux côtés de ses fournisseurs

Als we de wereldwijde temperatuurstijging veilig willen beperken tot 1,5°C, moet de wereld de uitstoot van broeikasgassen dit decennium halveren. Om dit voor elkaar te krijgen, moet elk bedrijf zijn steentje bijdragen.

Unilever streeft ernaar in 2039 in onze wereldwijde waardeketen een netto-uitstoot van nul te hebben bereikt. Omdat naar schatting 60% van deze uitstoot afkomstig is van de ingrediënten en materialen die we inkopen, weten we dat samenwerking met onze partners om de uitstoot stroomopwaarts te verminderen van vitaal belang zal zijn.

Ons Delivering Net Zero-evenement voor leveranciers was het startsein voor een praktische test van ons klimaatprogramma, dat 300 leveranciers bijeenbrengt van wie we hebben vastgesteld dat hun producten de grootste impact op het klimaat hebben. De komende jaren willen we met al deze leveranciers nauw gaan samenwerken.

Voor de pilot hebben we een aantal belangrijke leveranciers uitgenodigd om middelen en instrumenten te testen waarmee ze hun broeikasgasvoetafdruk op productniveau kunnen berekenen en delen, en mogelijkheden kunnen identificeren om hun uitstoot te verlagen. Door het programma op kleinere schaal te testen en feedback van toeleveranciers te krijgen, kunnen we onze ondersteuning vormgeven voordat we het volgend jaar aan een bredere groep uitrollen.

Onze leveranciers uitdagen om mee te gaan op onze klimaatreis

Tijdens het evenement riep Eric Soubeiran, hoofd Compass Sustainability en algemeen directeur van het Klimaat- en Natuurfonds, onze leveranciers op om hun klimaatverbintenissen te intensiveren, omdat we onze eigen doelstellingen niet kunnen halen zonder hen met ons mee te nemen.

"60% van Unilevers voetafdruk wordt veroorzaakt door de manier waarop we dingen inkopen", zegt hij. "We moeten samenwerken op die weg. Het is een kans om gedrag te veranderen, het is ook een kans om impact te hebben op de wereld, en het is ook een enorme verantwoordelijkheid. We moeten de stap zetten van engagement naar impact en resultaten. En dat kunnen we alleen samen met u."

Het klimaatprogramma is onderdeel van Unilevers bredere initiatief Climate Promise, waarbij leveranciers wordt gevraagd hun klimaatambities publiekelijk toe te zeggen. De ondertekenaars zullen niet alleen hun productvoetafdrukgegevens met Unilever delen, maar zich ook ten doel stellen hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren en transparant over hun vorderingen te rapporteren.

Unilever maakt er een prioriteit van om samen te werken met partners die onze waarden delen en die ons kunnen helpen onze doelen te bereiken. Enkele van onze grootste leveranciers hebben onze twee sociale toezeggingen op het gebied van leefbaar loon en gelijkheid, diversiteit en inclusie al ondertekend, die ook deel uitmaken van onze Partner with Purpose-agenda.

Ambitieuze klimaatactie is een win-win-win voor bedrijf, mens en planeet

Het aanpakken van emissies die ontstaan stroomopwaarts van onze activiteiten is een belangrijke volgende stap voor Unilever nu we ons actieplan voor de klimaattransitie volgen om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

We hebben al goede vooruitgang geboekt in onze eigen activiteiten, waar we de uitstoot sinds 2015 met 64% hebben verlaagd. Daarnaast investeren we in R&D om oplossingen te vinden die de klimaatimpact van onze producten per consument verlagen - zoals het veranderen van onze productformules en het gebruik van hernieuwbare en gerecyclede koolstof.

Stella Constantatos, Senior Sustainable Sourcing Manager, leidt ons werk om upstream klimaateffecten met leveranciers aan te pakken.

"Het was fantastisch om te laten zien hoe hard Unilever werkt aan het klimaat en ook om te horen van onze partners", zegt ze.

"We zullen de komende maanden hard werken om ervoor te zorgen dat leveranciers in alle soorten en maten zich bij ons aansluiten in het klimaatprogramma - ongeacht hoe ver ze zijn met hun klimaattraject. We hebben veel van elkaar te leren."

Terug naar boven