Doorgaan naar Inhoud

Waarom we ons Climate Transition Action Plan hebben geactualiseerd

Gepubliceerd:

Ons geactualiseerde Climate Transition Action Plan (CTAP) beschrijft Unilevers ambitieuze nieuwe klimaatdoelstellingen. Lees hoe we onze inspanningen focussen zodat we onze impact tegen 2030 kunnen vergroten en waarom we geloven dat nu dringende maatregelen nemen tegen klimaatverandering goed is voor ons bedrijf op de lange termijn.

Een groep mensen bekijkt zonnepanelen in een Unilever-fabriek in China.

Duurzaamheid is al vele jaren belangrijk voor Unilever en reageren op klimaatverandering is daar een belangrijk onderdeel van. We hebben onze operationele uitstoot van broeikasgassen sinds 2015 met 74% verminderd, grotendeels door onze overstap op duurzame energie, en we hebben ook de impact van onze producten op het klimaat verminderd.

Maar met het oog op onze langetermijnambitie om netto nul uitstoot te bereiken in onze hele waardeketen, veranderen de uitdagingen waar we voor staan en moeten onze oplossingen ook veranderen. We gaan een tijdperk in waarin terecht kritischer wordt gekeken naar hoe en wanneer bedrijven actie ondernemen voor het klimaat. We moesten onze strategie zo aanpassen dat we tegen 2030 de uitstoot die buiten onze directe invloed ligt drastisch kunnen verminderen en tegelijkertijd ons bedrijf kunnen laten groeien.

Ervoor zorgen dat we onze inspanningen focussen

In de loop der jaren hebben we veel geleerd over wat werkt en wat niet. We zijn van plan om die ervaring te gebruiken, in combinatie met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie, en samen te werken met anderen, om onze inspanningen daar te focussen waar we de meeste positieve impact kunnen hebben.

Ons geactualiseerde Climate Transition Action Plan (CTAP), dat werd gesteund door 97,5% van onze aandeelhouders op onze jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2024, zet onze strategie uiteen voor het terugdringen van emissies op de korte termijn, terwijl we ook de basis leggen voor resultaten op de lange termijn. Het bevat nieuwe, op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor de korte termijn om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verlagen, die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief, evenals tien actiegebieden in onze hele waardeketen.

CTAP is echt van belang, omdat het ons in staat stelt te begrijpen waar onze uitstoot zich bevindt in ons bedrijf en onze waardeketen. We hebben nu tijdgebonden, begrote routekaarten die ons in staat stellen om actie te ondernemen in elk van de bedrijvengroepen. Dat betekent minder blootstelling aan volatiliteit op de energiemarkten en meer zekerheid over de aanvoer van belangrijke gewassen en grondstoffen.

Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer bij Unilever

Urgente actie stimuleren: inzicht in investeringsrendement

Om onze resultaten te versnellen, willen we ons CTAP een integraal onderdeel maken van de manier waarop we onze bedrijfsprestaties beoordelen, waarbij we belangrijke resultaten voor de korte termijn vastleggen en de stappen die we moeten nemen om onze uitstoot te verminderen vastleggen in onze strategische planning en budgetteringscycli. We hebben met elk van onze bedrijvengroepen samengewerkt om tijdgebonden, begrote routekaarten te ontwikkelen, zodat hun doelen en acties zijn ingebed in hun desbetreffende financiële groeiplannen en, als extra stimulans, koppelen we ook beloningen aan het leveren van duurzaamheidsprestaties.

We zien nu al een aantal zakelijke voordelen. Projecten voor energie-efficiëntie hebben sinds 2008 meer dan € 1 miljard bespaard voor Unilever en de afgelopen jaren hebben onze projecten op het gebied van regeneratieve landbouw geholpen om veerkrachtigere toeleveringsketens op te zetten, waarbij tegelijk de uitstoot en de kosten zijn verlaagd.

Maar deze rendementen vereisen wel een voorafgaande investering. De komende drie jaar zullen we € 150 miljoen investeren in ons programma voor de decarbonisering van de productie, waarbij we ons richten op het decarboniseren van onze thermische en elektrische energie, het vergroten van ons gebruik van duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van koeling. We investeren ook in natuurbescherming door € 325 miljoen te steken in onze oleochemicaliënfaciliteit in Indonesië, waarmee we kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige grondstoffenvraag zonder houtkap. Verder gaan we door met het investeren van € 1 miljard in klimaat-, natuur- en afvalreductieprojecten tegen 2030, waarvan we tegen eind 2023 al € 300 miljoen hadden besteed en toegezegd.

We zullen systematischer moeten zijn in onze pleitbezorging

We weten dat er nog steeds uitdagingen zijn om onze doelen te bereiken, waarvan we sommige niet kunnen oplossen zonder bredere systeemveranderingen. In het CTAP hebben we onze afhankelijkheden geschetst en hoe we zullen moeten samenwerken met overheden, regelgevers, de industrie en consumenten om belemmeringen aan te pakken, innovatie te stimuleren en oplossingen te schalen, nu en in de komende jaren.

Samenwerking met de belangrijkste leveranciers om klimaatverandering te versnellen, met de industrie om alternatieven te vinden voor chemische ingrediënten, met brancheverenigingen (PDF 1.39 MB) om onze posities af te stemmen en met overheden, terwijl we onze pleitbezorging vergroten, zal ons allemaal helpen om onze visie van een nieuw tijdperk van leiderschap op het gebied van duurzaamheid te realiseren, in het kader van ons Growth Action Plan.

Door onze stem en ons vermogen om samen te komen krachtiger in te zetten om factoren die onze voortgang bevorderen en belemmeren aan te pakken, geloven we dat we onze doelen sneller kunnen bereiken en de overgang naar netto nul kunnen helpen versnellen, terwijl we ook het succes van ons bedrijf kunnen vergroten.

We kunnen dit niet alleen, we hebben anderen nodig. Samenwerking is de kern van hoe we duurzaamheid tot nu toe hebben benaderd en dat is iets wat we volgens mij moeten blijven doen.

Hein Schumacher, CEO van Unilever

Kijk hoe Unilevers CEO Hein Schumacher en Chief Sustainability Officer Rebecca Marmot het CTAP bespreken en de zakelijke argumenten voor dringende actie tegen klimaatverandering toelichten.

Terug naar boven