Persberichten

Hier zijn door Unilever uitgegeven persberichten gerelateerd aan Belgi├ź of aan de Benelux te vinden.

No Results

Sorry, we couldn't find any brands for that search term.

The brand may have been sold to another company - please try again.

Wijzigingen in Unilevers Raden van Bestuur

Unilever heeft bekendgemaakt dat alle bestuursleden, met uitzondering van Charles Golden, zich herkiesbaar stellen tijdens de jaarlijkse Aandeelhoudersvergaderingen op 14 mei a.s. Ook werd aangekondigd dat Feike Sijbesma, voorzitter en CEO van Koninklijke DSM N.V., ter benoeming zal worden voorgedragen. (Bericht alleen uitgegeven in het Engels.)

Terug naar top

We komen graag met je in contact

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

Contacteer ons

Neem contact op met Unilever en de gespecialiseerde teams of maak wereldwijd nieuwe connecties.

Contacteer Ons