Klimaatactie

Wij geloven in een betere toekomst. Een toekomst waarin de gezondheid van de planeet even belangrijk is als de stabiliteit van de wereldeconomie.

We stappen over op hernieuwbare energie voor al onze activiteiten, zoeken naar nieuwe ingrediënten met een lagere koolstofuitstoot en herformuleren onze producten om alternatieven op plantaardige basis aan te bieden. Van veganistisch voedsel tot schoonmaakproducten zonder fossiele brandstoffen.

Wij streven naar een netto-emissie van nul voor onze producten tot aan het verkooppunt in 2039. Dat is 11 jaar eerder dan de termijn van 2050 die is vastgesteld in de internationale klimaatovereenkomst van Parijs.

Lees meer op onze wereldwijde website.

De natuur beschermen en regenereren

Wij hebben ambitieuze doelstellingen om tegen 2023 onze bevoorradingsketen te transformeren, waaronder het bannen van ontbossing. We kunnen dit niet alleen, we zijn afhankelijk van de samenwerking met onze partners, leveranciers en kleine boeren over de hele wereld om de nodige systematische verandering op gang te brengen.

Onze merken hebben een fonds van 1 miljard euro ter beschikking gesteld om onze klimaat- en natuurdoelen te halen. We vergroten de transparantie, maken gebruik van technologie en introduceren onze nieuwe principes voor regeneratieve landbouw om de inkomens van boeren te stimuleren, rechtvaardige en duurzame middelen van bestaan te waarborgen en de klimatologische en ecologische noodsituatie aan te pakken.

Lees meer op onze wereldwijde website.

Afvalvrije wereld

Overschakelen op een circulaire economie vormt de kern van onze strategie voor een afvalvrije wereld.

Wij hebben ambitieuze en onderling samenhangende doelen gesteld om onze afvalvoetafdruk te verkleinen. Dit omvat doelstellingen voor kunststoffen en verpakkingen, voedselafval en ander afval van onze fabrieken en activiteiten.

We kunnen onze strategie alleen verwezenlijken als we de verspilling aanpakken en tegelijk innovatieve manieren vinden om de hoeveelheid afval te verminderen, materialen te hergebruiken en herhaaldelijk te recyclen in een circulair systeem.

Lees meer op onze wereldwijde website.

Positieve voeding

Het wereldvoedselsysteem is kapot. We helpen om het te repareren.

Als een van de grootste bedrijven in consumptiegoederen ter wereld, met een groot Foods & Refreshment-portfolio, kunnen wij helpen een wereldwijd voedselsysteem vorm te geven dat eerlijk is voor iedereen. Hoe groter we worden, hoe sneller we verandering kunnen realiseren.

Future Foods is onze gedurfde nieuwe verbintenis om mensen te helpen overstappen op gezondere voedingspatronen en de effecten van de voedselketen op het milieu te verminderen.

Lees meer op onze wereldwijde website.

Gezondheid en welzijn

Wij geloven dat toegang tot een goede gezondheid een recht moet zijn, geen voorrecht. Collectief beschikt de samenleving over de kennis om deze problemen op te lossen: niemand mag op deze manier achterblijven.

We zijn vastbesloten om het bereik van onze merken en programma's te gebruiken om de gezondheid, het welzijn en de inclusie van mensen te verbeteren.

Niet alleen door betere, meer innovatieve producten, maar ook door de barrières aan te pakken die mensen zo vaak tegenhouden.

Lees meer op onze wereldwijde website.

Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Wij willen een wereld waarin niemand wordt buitengesloten. We zijn er nog niet. Sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid zijn nog nergens ter wereld bereikt.

Daarom hebben wij ons ten doel gesteld een baken van diversiteit en inclusie te worden, waarbij wij ons bedrijf en onze invloed gebruiken om barrières te slechten en kansen te creëren op onze werkplekken, in onze toeleverings- en distributieketens en in de samenleving in het algemeen.

Lees meer op onze wereldwijde website.

De levensstandaard verhogen

Wij geloven dat het bedrijfsleven sociale ongelijkheid kan helpen aanpakken en we zijn vastbesloten om de levensstandaard in onze volledige waardeketen te verhogen.

Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat onze eigen werknemers een leefbaar loon krijgen en dat we verder kijken dan ons eigen bedrijf . Naar de werknemers en eigenaren van kleine bedrijven die onze goederen en diensten leveren en ervoor zorgen dat zij een fatsoenlijke levensstandaard genieten en de juiste steun krijgen om te groeien.

We hebben onszelf duidelijke doelen gesteld die ons zullen helpen om wereldwijde gelijkheid te bevorderen.

Lees meer op onze wereldwijde website.

Toekomst van het werk

De toekomst van werk gaat niet alleen over data, robots en algoritmes - het gaat echt over mensen. We kunnen ons alleen een duidelijk beeld van de toekomst van werk vormen door ons een wereld voor te stellen waarin mensen groeien.

Wij zien zinvol werk als een recht voor iedereen. We nemen grote stappen om zowel onze eigen mensen als anderen voor te bereiden op de toekomst van het werk.

Terwijl het landschap van het werk verandert, rusten we iedereen uit om zich aan te passen en te groeien - en uiteindelijk te gedijen - of dit nu betekent dat we een nieuwe carrière of een andere manier van werken moeten nastreven of dat we ons moeten laten omscholen.

En door dat allemaal te doen, helpen we iedereen om gelijke trede te houden met de veranderingen en doelgericht te blijven werken.

Lees meer op onze wereldwijde website.

Verantwoord ondernemen

Onze verantwoorde bedrijfsfundamenten vormen de basis van alles wat we doen.

Wij hebben sterke waarden, duidelijke beleidslijnen en normen om ervoor te zorgen dat onze werknemers niet alleen de dingen goed doen, maar ook de juiste keuzes maken.

We verwachten van iedereen bij Unilever dat hij of zij onze hoge ethische normen uitdraagt. We willen een omgeving creëren waarin de werknemers onze waarden - integriteit, respect, verantwoordelijkheid en pioniersgeest - niet alleen in hun eigen werk in praktijk brengen, maar ook alert zijn op mogelijke problemen en in dergelijke situaties met vertrouwen hun stem laten horen.

Wij streven naar een positieve invloed in onze waardeketen en werken samen met leveranciers, distributeurs en alle derde partijen om de lat hoger te leggen voor kwesties als mensenrechten en de bestrijding van omkoping en corruptie.

Lees meer op onze wereldwijde website.

De rechten van de mens respecteren

Mensenrechten zijn universeel en onveranderlijk. Maar de wereld verandert snel en sommige van die veranderingen brengen de mensenrechten in gevaar.

In onze eigen activiteiten en in al onze zakelijke relaties wordt alles wat wij doen geschraagd door een diepgaand en onwankelbaar engagement om alle internationaal erkende mensenrechten te respecteren en te bevorderen.

We moeten ook de onderliggende oorzaken van mensenrechtenkwesties aanpakken. Dat betekent dat de ongelijkheden die de rechten van mensen in gevaar brengen, moeten worden weggenomen.

Lees meer op onze wereldwijde website.
Terug naar top

We komen graag met je in contact

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

Contacteer ons

Neem contact op met Unilever en de gespecialiseerde teams of maak wereldwijd nieuwe connecties.

Contacteer Ons