Algemene principes

Unilever zal zich in alle marketingcommunicatie voor voedingsmiddelen en dranken en in alle communicatie op verkooppunten houden aan de volgende algemene principes.

 1. Alle marketingcommunicatie en communicatie op verkooppunten moet waarheidsgetrouw en niet misleidend zijn.
 2. Wij zullen ernaar streven duidelijk te maken hoe onze merken en producten passen in een gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijl.
 3. De audio en visuele presentatie van voedingsproducten, samen met de manier waarop ze worden beschreven, moeten alle materiële kenmerken waarvoor reclame wordt gemaakt accuraat weergeven en mogen consumenten niet misleiden met betrekking tot één van deze kenmerken.
 4. Beweringen over voedingswaarde en gezondheidsvoordelen in marketingcommunicatie en in mededelingen op verkooppunten moeten een deugdelijke wetenschappelijke basis hebben.
 5. Marketingcommunicatie en communicatie op verkooppunten mogen geen overmatige consumptie aanmoedigen of vergoelijken en de portiegrootte moet aangepast zijn aan de afgebeelde omgeving en de beoogde consumenten.
 6. In marketingcommunicatie en communicatie op verkooppunten die maaltijden voorstellen, moeten de afgebeelde levensmiddelen worden getoond in de context van een evenwichtige voeding.
 7. Marketingcommunicatie en communicatie op verkooppunten mogen de bevordering van gezonde, evenwichtige voedingspatronen en een gezonde, actieve levensstijl niet ondermijnen en moeten die waar mogelijk aanmoedigen.
 8. Levensmiddelen die niet bedoeld zijn als vervanging van maaltijden, mogen niet als zodanig worden afgebeeld.

Principes généraux

Unilever adhérera aux principes généraux suivants dans toutes les communications relatives au marketing et aux points de vente des produits alimentaires et des boissons. :

 1. Toutes les communications de marketing et de points de vente doivent être véridiques et non trompeuses.
 2. Nous nous efforcerons de communiquer comment nos marques et produits s'intègrent dans une alimentation et un mode de vie sains.
 3. La présentation audio- et visuelle des produits alimentaires, ainsi que la manière dont ils sont décrits, doivent représenter avec précision toutes les caractéristiques matérielles annoncées et ne doivent pas induire les consommateurs en erreur concernant l'une de ces caractéristiques.
 4. Les allégations relatives à la nutrition et aux bénéfices pour la santé incluses dans toute communication marketing et dans les points de vente doivent avoir une base scientifique solide.
 5. Les communications sur le marketing et les points de vente ne doivent pas encourager ou tolérer une consommation excessive et la taille des portions doit être adaptée au contexte présenté et aux consommateurs visés.
 6. Dans les communications marketing et sur le lieu de vente présentant des repas, les aliments présentés doivent être montrés dans le contexte d'une alimentation équilibrée.
 7. Le marketing et la communication sur le lieu de vente ne doivent pas compromettre et, si possible, encourager la promotion de régimes alimentaires sains et équilibrés et de modes de vie sains et actifs.
 8. Les produits alimentaires qui ne sont pas destinés à remplacer les repas ne doivent pas être représentés comme tels.
Terug naar top

We komen graag met je in contact

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

Contacteer ons

Neem contact op met Unilever en de gespecialiseerde teams of maak wereldwijd nieuwe connecties.

Contacteer Ons